Úvod

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
vzhledem k pokračujícímu omezení volného pohybu osob proběhne zápis do 1. ročníku tímto způsobem.

1. Na vaši žádost vám zašlu žádost o přijetí do e-mailu, vy ji vytisknete, podepíšete a pošlete papírově na adresu školy, případně do datové schránky (wrnmtmf).

nebo

2. Jeden zákonný zástupce se dostaví do školy v termínu, který jste si vybrali ve škole-online. Na místě obdrží k podpisu vytištěnou žádost o přijetí. Zápis bude probíhat v letní učebně, přístup je z parkoviště školy v Holubicích přes školní dvůr.

Pokud půjdete do školy, prosím o dodržení pravidel:
a) Pouze jeden zákonný zástupce
b) Dodržení vámi zvoleného termínu zápisu
c) Dodržování bezpečné vzdálenosti v místě zápisu

Rozhodnutí o přijetí k povinnému vzdělávání vašeho dítěte obdržíte na místě při podpisu žádosti jako originál nebo e – mailem při podání poštou, originál pak bude k vyzvednutí ve škole po znovuotevření škol.

Ve středu se zavírají české školy. Jak oznámil premiér Babiš, s účinností od 11. března 2020 se ruší „osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání“.
Po tuto dobu se neposkytuje dohled nad žáky.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy vystaví ředitel. Pište na e-mail: reditel@zstursko.cz. Potřebné potvrzení obdržíte do druhého dne do mailu.

Mgr. Renata Vařechová
ZŠ Tursko

Ohledně zrušení opatření sledujte stránky školy nebo zpravodajství

Vážení rodiče,
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. nakladatelství našich učebnic zpřístupnila všechny interaktivní učebnice pro žáky. Žáci se zaregistrují jako student na www.ucebnice-online.cz .
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma bude prodloužena.
Pro výuku matematiky 1. – 5. ročník jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

ZŠ Tursko