Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy Tursko, okres Praha – západ

ŠkolaJídelnaDružinaZvonění
KalendářStalo seKroužkyGDPR

Komunitní setkání – Jak pozitivně ovlivnit úspěch dětí ZDE

Vzhledem k vyhlášení Krizových opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu zahajujeme s platností od 14.10.2020 do 23.10.2020 distanční vzdělávání.
Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24. 8. 2020 s platností od 25. 8. 2020 dle § 184a se zavádí:
1. Povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem.
2. Je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat.
3. Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat dle pravidel stanovených ve školním řádu.
4. V případě, že žák nedisponuje ICT technikou, škola má omezený počtem notebooků k zapůjčení.
5. V případě, že má rodina problémy s připojením k internetu, je nutné, aby zákonní zástupci s TU a vyučujícími projednali náhradní způsoby zadávání, odevzdávání úkolů a konzultací.

Pravidla pro distanční výuku
Formy distanční výuky budou upřesněny podle jednotlivých ročníků třídními učiteli.

Informace z MPSV ohledně potvrzení OČR ZDE

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření MZ je od čtvrtka 10. 9. 2020 nařízeno povinné nošení roušek ve společných prostorách školy. Vybavte, prosím, děti rouškami na pobyt ve škole. Bližší informace ZDE.

Renata Vařechová

Ve školní družině v Tursku je volná kapacita pro naše žáky vyšších ročníků. Nabízíme možnost dodatečného přihlášení, vybavené družiny pro odpočinkové hry, aktivity dětí venku, společné hry dětí, možnost čekání na kroužky.

Ivana Cenigová, vedoucí školní družiny

Změna podmínek školního stravování pro budovu v Tursku. Bližší informace v záložce jídelna Tursko.