Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy Tursko, okres Praha – západ

ŠkolaJídelnaDružinaZvonění
KalendářStalo seKroužkyGDPR

Změna podmínek školního stravování pro budovu v Tursku. Bližší informace v záložce jídelna Tursko.

Vážení rodiče a žáci školy,
čeká nás posledních pár dnů školního roku. Žáci, kteří se přihlásili k osobní účasti ve škole, budou muset dodržovat tato základní pravidla:

1. Být u školy na určeném místě včas a s nasazenou rouškou.
2. Řídit se pokyny třídního učitele.
3. Při pohybu ve společných prostorách školy a i při pohybu ve třídě mít nasazenou roušku ZDE
4. Dodržovat zvýšenou hygienu rukou (mytí mýdlem, popřípadě ošetření dezinfekcí).
5. Nepohybovat se volně po škole.
6. O přestávkách ve třídě neběhat, nelze provozovat ani jiné aktivity typu fotbálek a podobně.
7. V jídelně i ve třídě dodržovat zasedací pořádek určený dohledem.
8. Roušku lze odložit jen na pokyn učitele (při výuce v lavicích, při svačině v lavicích, při samotné konzumaci jídla v jídelně, popřípadě při výuce ve venkovním prostoru). ZDE

Při opakovaném porušené těchto pravidel bude žákovi školy zakázána osobní účast na vyučování.
Informace ohledně klasifikace za 2. pololetí školního roku naleznete ZDE.
Metodický pokyn MŠMT k návratu dětí do škol ZDE

Odpovědi na časté otázky rodičů ZDE

Vážení rodiče,
žáci školy byli rozdělení do skupin vzhledem k provozním, hygienickým a personálním podmínkám školy. Složení skupin je neměnné. Podrobné informace o složení skupin se dozvíte od třídních učitelů (vyčkejte na informace).
Prosíme o dodržování času nástupu ke vzdělávání a dodržování přísných hygienických nařízení.
Rodičům není vstup do areálu školy povolen.
Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny, budou po celou dobu v budově v Holubicích nebo v Tursku (podle příslušnosti k ročníku).
Rozvrhy hodin jsou upraveny. Ve škole škole-on-line zůstanou původní rozvrhy (sledujte pokyny třídního učitele).
Pro osobní účast dítěte na vzdělávání je nutné řádně vyplnit čestné prohlášení zde. Prohlášení nesmí být starší tří dnů. Bez prohlášení nemůže být žák do školy vpuštěn. V případě, že se žák nebo člen společné domácnosti setká s nakaženou osobou, informujte prosím bez prodlení ředitele školy.

Pokud by došlo ze strany vládních nařízení ke zmírnění podmínek ve školách, budeme Vás informovat na našich stránkách.

Renata Vařechová
ZŠ Tursko

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
vzhledem k pokračujícímu omezení volného pohybu osob proběhne zápis do 1. ročníku tímto způsobem.

1. Na vaši žádost vám zašlu žádost o přijetí do e-mailu, vy ji vytisknete, podepíšete a pošlete papírově na adresu školy, případně do datové schránky (wrnmtmf).

nebo

2. Jeden zákonný zástupce se dostaví do školy v termínu, který jste si vybrali ve škole-online. Na místě obdrží k podpisu vytištěnou žádost o přijetí. Zápis bude probíhat v letní učebně, přístup je z parkoviště školy v Holubicích přes školní dvůr.

Pokud půjdete do školy, prosím o dodržení pravidel:
a) Pouze jeden zákonný zástupce
b) Dodržení vámi zvoleného termínu zápisu
c) Dodržování bezpečné vzdálenosti v místě zápisu

Rozhodnutí o přijetí k povinnému vzdělávání vašeho dítěte obdržíte na místě při podpisu žádosti jako originál nebo e – mailem při podání poštou, originál pak bude k vyzvednutí ve škole po znovuotevření škol.

Ve středu se zavírají české školy. Jak oznámil premiér Babiš, s účinností od 11. března 2020 se ruší „osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání“.
Po tuto dobu se neposkytuje dohled nad žáky.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy vystaví ředitel. Pište na e-mail: reditel@zstursko.cz. Potřebné potvrzení obdržíte do druhého dne do mailu.

Mgr. Renata Vařechová
ZŠ Tursko

Ohledně zrušení opatření sledujte stránky školy nebo zpravodajství

Vážení rodiče,
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. nakladatelství našich učebnic zpřístupnila všechny interaktivní učebnice pro žáky. Žáci se zaregistrují jako student na www.ucebnice-online.cz .
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma bude prodloužena.
Pro výuku matematiky 1. – 5. ročník jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

ZŠ Tursko

Změna telefonního čísla pro odhlašování obědů ZŠ Tursko – 732 515 608

Pozor změna – nový účet školy: 123-896540287/0100