Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy Tursko, okres Praha – západ

ŠkolaJídelnaDružinaZvonění
KalendářStalo seKroužkyGDPR

V souladu s nařízením vlády je od pondělí 1. 3. 2021 nařízeno distanční vzdělávání i pro žáky 1. a 2. ročníku. Osobní účast žáků těchto ročníků není povolena.
Pokud potřebujete zaslat potvrzení OČR z důvodu uzavření školy, požádejte ředitele školy: reditel@zstursko.cz.
Od pondělí 8. 3. do pátku 12. 3. 2021 budou probíhat jarní prázdniny a distanční výuka nebude. Ta bude opět zahájena v pondělí 15. 3. 2021.

Přeji všem hodně zdraví

Renata Vařechová

Rozhodnutí – uzavření školy
z důvodu COVID-19 ZDE

Od pondělí 15. 2. 2021 do odvolání je pobočka školy v Holubicích z důvodu nařízené karantény většiny pedagogických pracovníku uzavřena.
O termínu otevření se dozvíte podle nařízení hygieny.
Bližší informace Vám předají třídní učitelé.

Renata Vařechová
ředitel školy

Stojíme za kvalitou vzdělání vašich dětí
Považujeme za přínosné vyjádřit se k debatě, která proběhla na facebooku v důsledku nespokojenosti jednoho z rodičů s kvalitou naší školy.
Nespokojenost pramení z našeho apelu na tohoto rodiče v oblasti plnění povinnosti školní docházky dítěte, včetně účasti na vycházkách v rámci hodin tělesné výchovy a doložení důvodů mimořádně vysoké absence ve výuce potvrzením od lékaře.
Rádi bychom ujistili všechny rodiče, že plně stojíme za kvalitou péče o vzdělání dětí na naší škole a zájem o důvody mimořádně vysoké absence je nedílnou součástí naší práce a v neposlední řadě naší povinností.
Děkujeme za podporu,

tým pedagogů a vedení školy

Informace pro rodiče žáků
Od 4. 1. 2021 začíná prezenční školní docházka žáků 1. a 2. ročníku.
Od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021 začíná pro žáky 3., 4. a 5. ročníků distanční výuka.

Ranní družina není povolena z důvodu nedodržení homogenity skupin.

Nástupy dětí na vyučování je dáno rozpisem, žáci jedné třídy musí jít společně do šatny (informace od třídního učitele).
Po celou dobu pobytu dětí ve škole musí mít nasazeny roušky nebo respirátory. Vybavte proto děti dostatečným počtem roušek na den. Rouška se musí vyměnit po 2 hodinách používání.
Děti i zaměstnanci školy smí roušku odložit jen v době jídla (svačina nebo oběd).
Ve třídách je nařízeno časté větrání.
Ve školách se i nadále nesmí zpívat a jsou zakázány veškeré sportovní aktivity. Nicméně se doporučuje pobyt dětí venku, proto prosím o dostatečné oblečení dětí pro pobyt venku i za nepříznivého počasí.
Odpolední družina je povolena při zachování skupin. Děti, které zůstanou v družině po 15:15 odveze vychovatelka do Turska, kde bude družina ukončena nejpozději v 16:30.

Obědy ve škole v Holubicích: Od 4. 1. 2021 jsou všichni žáci 1. a 2. ročníku, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, automaticky přihlášeni. Pokud nebude mít zákonný zástupce o oběd zájem, musí si ho odhlásit (777 977 279). Neodhlášené obědy propadají.
Obědy pro žáky 3., 4. a 5. ročníků nejsou z organizačních důvodů zajištěny.

Renata Vařechová

Hledáme učitele ZDE

Obědy Tursko
Všichni žáci školy jsou přihlášeni na oběd v měsíci listopadu. Pokud o obědy ve škole nemáte zájem, musíte se odhlásit v aplikaci (nejlépe do 30. 10. 2020 do 14:00). Pokud toto neučiníte, obědy Vám propadnou. Pokud půjdou žáci na oběd, musí mít s sebou čip.

T mobile rozdává školákům SIM karty
T-mobile nabízí každé škole max.20 SIM s neomezenými daty po dobu 3 měsíců ZDE.
Pokud budete mít o tuto službu zájem, kontaktujte ředitele školy.

Vzhledem k vyhlášení Krizových opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu zahajujeme s platností od 14.10.2020 do 23.10.2020 distanční vzdělávání.
Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24. 8. 2020 s platností od 25. 8. 2020 dle § 184a se zavádí:
1. Povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem.
2. Je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat.
3. Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat dle pravidel stanovených ve školním řádu.
4. V případě, že žák nedisponuje ICT technikou, škola má omezený počtem notebooků k zapůjčení.
5. V případě, že má rodina problémy s připojením k internetu, je nutné, aby zákonní zástupci s TU a vyučujícími projednali náhradní způsoby zadávání, odevzdávání úkolů a konzultací.

Pravidla pro distanční výuku
Formy distanční výuky budou upřesněny podle jednotlivých ročníků třídními učiteli.

Informace z MPSV ohledně potvrzení OČR ZDE

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření MZ je od čtvrtka 10. 9. 2020 nařízeno povinné nošení roušek ve společných prostorách školy. Vybavte, prosím, děti rouškami na pobyt ve škole. Bližší informace ZDE.

Renata Vařechová

Ve školní družině v Tursku je volná kapacita pro naše žáky vyšších ročníků. Nabízíme možnost dodatečného přihlášení, vybavené družiny pro odpočinkové hry, aktivity dětí venku, společné hry dětí, možnost čekání na kroužky.

Ivana Cenigová, vedoucí školní družiny

Změna podmínek školního stravování pro budovu v Tursku. Bližší informace v záložce jídelna Tursko.