Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy Tursko, okres Praha – západ

ŠkolaJídelnaDružinaZvonění
KalendářStalo seKroužkyGDPR

Směrnice ředitele školy k provozu školy od 18. 11. do 20. 11. 2020 ZDE

V pondělí 16. 11. 2020 je ředitelské volno.

Informace pro rodiče žáků  1. a 2. ročníků:
Od 18. 11. 2020 začíná povinná školní docházka žáků 1. a 2. ročníku. Končí distanční výuka pro tyto ročníky. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníků pokračuje distanční výuka.
Jsou nastavena přísná hygienická pravidla.
Ranní družina není povolena.
Nástupy dětí na vyučování je dáno rozpisem, žáci jedné třídy musí jít společně do šatny (informace od třídního učitele).
Po celou dobu pobytu dětí ve škole musí mít nasazeny roušky nebo respirátory. Vybavte proto děti dostatečným počtem roušek na den. Rouška se musí vyměnit po 2 hodinách používání.
Děti i zaměstnanci školy smí roušku odložit jen v době jídla (svačina nebo oběd).
Ve třídách je nařízeno časté větrání.
Ve školách se i nadále nesmí zpívat a jsou zakázány veškeré sportovní aktivity. Nicméně se doporučuje pobyt dětí venku, proto prosím o dostatečné oblečení dětí pro pobyt venku i za nepříznivého počasí.
Odpolední družina je povolena při zachování skupin. Děti, které zůstanou v družině po 15:15 odveze vychovatelka do Turska, kde bude družina ukončena nejpozději v 16:30.
Obědy ve škole v Holubicích: Od 18. 11. 2020 jsou všichni žáci 1. a 2. ročníku, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, automaticky přihlášeni. Pokud nebude mít zákonný zástupce o oběd zájem, musí si ho odhlásit (777 977 279). Neodhlášené obědy propadají.
Pro žáky 3., 4. a 5. ročníků pokračuje distanční výuka.

Renata Vařechová
ZŠ Tursko

Obědy Tursko
Všichni žáci školy jsou přihlášeni na oběd v měsíci listopadu. Pokud o obědy ve škole nemáte zájem, musíte se odhlásit v aplikaci (nejlépe do 30. 10. 2020 do 14:00). Pokud toto neučiníte, obědy Vám propadnou. Pokud půjdou žáci na oběd, musí mít s sebou čip.

T mobile rozdává školákům SIM karty
T-mobile nabízí každé škole max.20 SIM s neomezenými daty po dobu 3 měsíců ZDE.
Pokud budete mít o tuto službu zájem, kontaktujte ředitele školy.

Vzhledem k vyhlášení Krizových opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu zahajujeme s platností od 14.10.2020 do 23.10.2020 distanční vzdělávání.
Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24. 8. 2020 s platností od 25. 8. 2020 dle § 184a se zavádí:
1. Povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem.
2. Je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat.
3. Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat dle pravidel stanovených ve školním řádu.
4. V případě, že žák nedisponuje ICT technikou, škola má omezený počtem notebooků k zapůjčení.
5. V případě, že má rodina problémy s připojením k internetu, je nutné, aby zákonní zástupci s TU a vyučujícími projednali náhradní způsoby zadávání, odevzdávání úkolů a konzultací.

Pravidla pro distanční výuku
Formy distanční výuky budou upřesněny podle jednotlivých ročníků třídními učiteli.

Informace z MPSV ohledně potvrzení OČR ZDE

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření MZ je od čtvrtka 10. 9. 2020 nařízeno povinné nošení roušek ve společných prostorách školy. Vybavte, prosím, děti rouškami na pobyt ve škole. Bližší informace ZDE.

Renata Vařechová

Ve školní družině v Tursku je volná kapacita pro naše žáky vyšších ročníků. Nabízíme možnost dodatečného přihlášení, vybavené družiny pro odpočinkové hry, aktivity dětí venku, společné hry dětí, možnost čekání na kroužky.

Ivana Cenigová, vedoucí školní družiny

Změna podmínek školního stravování pro budovu v Tursku. Bližší informace v záložce jídelna Tursko.