Prevence

Slovo prevence je latinského původu a znamená opatření učiněná předem.
Primární prevence se prioritně zaměřuje na předcházení rozvoje rizik a jejich projevů.

Na naší škole se zaměřujeme zejména na prevenci:
·         rizikového chování (např. šikana, záškoláctví)
·         úrazů a bezpečného chování při sportu a volném čase
·         rizikového chování v dopravě
·         poruch příjmů potravy
·         kyberzávislosti (PC hry, youtube apod.)

Prevence rizikového chování žáků probíhá na základě Minimálního preventivního programu ZŠ, který je každoročně připravován a obnovován. Plán je tvořen na základě poznatků a hodnocení podmínek školy.

Spolupracujeme s PPP v Mělníku, SVP ve Slaném a HZS a Policií ČR.

V průběhu celého školního roku se konají jednorázové akce, např. besedy, přednášky, divadla, exkurze zaměřené přímo pro cílovou skupinu (od prvňáčků po páťáky).