Základní informace

Co Vám může nabídnout naše škola

 • stabilní škola s I. stupněm
 • bezpečné a vstřícné klima pro děti
 • mladý kolektiv učitelů
 • moderní metody práce
 • kladený důraz na rozvoj silných stránek vašeho dítěte
 • individuální přístup k žákům
 • vstřícný přístup k rodičům i žákům
 • výuka anglického jazyka od první třídy
 • celoškolní aktivity i mimo budovu školy
 • komunitní akce s rodiči a veřejností
 • moderně vybavené učebny
 • menší počty žáků ve třídách
 • výuka plavání
 • ranní i odpolední družina
 • výborné jídlo ve školní jídelně
 • výborná spolupráce s obcemi
 • letní učebna ve škole v Holubicích