Školní jídelna Holubice

Cena oběda 28,- Kč.

Platí se na účet školy 123 – 896540287/0100 vždy do 5. dne v měsíci zálohově 550,- Kč. 

Žáci přípravného ročníku mají navíc svačinku v hodnotě 10,- Kč. Záloha je proto ve výši 750,- Kč.

Při platbě prosím vždy uvádět jméno žáka, třídu a platby obědy.

Doporučujeme zřídit trvalý příkaz k úhradě na 10 měsíců. Měsíční vyúčtování pouze na vyžádání.

Přeplatky budou vráceny během měsíce července.

Omlouvat obědy je možno den předem nebo ráno do 7:00
Tel.: 315 694 057 mob.: 777 977 279
První den nepřítomnosti žáka je možno jídlo odebrat do jídlonosiče od 11:00 do 11:20.
Neodhlášené obědy propadají

Renata Marešová
Vedoucí školní jídelny Holubice