Školní jídelna Holubice

Cena oběda 25,- Kč.

Platí se na účet školy 123 – 896540287/0100 vždy do 10. dne v měsíci. 

Při platbě prosím vždy uvádět jméno žáka, třídu a platby obědy.

Částku budou mít děti každý měsíc vlepenou do žákovské knížky.
Omlouvat obědy je možno den předem nebo ráno do 7:00
Tel.: 315 694 057 mob.: 777 977 279
První den nepřítomnosti žáka je možno jídlo odebrat do jídlonosiče v určeném čase.
Neodhlášené obědy propadají

Renata Marešová
Vedoucí školní jídelny Holubice