Školní jídelna Holubice

Stravné se vybírá v hotovosti vždy začátkem nového měsíce. Každý žák obdrží svou stravovací kartu s uvedenou částkou k platbě. Platit můžete do 7. dne v měsíci. Po uplynutí doby splatnosti nebude poskytnut žákovi oběd. 

Obědy omlouvat u pí. kuchařky den předem nebo nejpozději ráno do 7:00 hodin. První den nepřítomnosti žáka si je možno oběd odebrat do jídlonosiče v určeném čase. Neodhlášené obědy propadají.

Cena za jeden oběd je 25 Kč.

Kontakt: tel. 315 694 057, mob.777 977 279

Renata Marešová
Vedoucí školní jídelny