Školská rada

Předsedkyně školské rady: Lipovová Petra
kontakt: Petra.Lipovova@vscht.cz

Členové školské rady
Za rodiče: Petra Lipovová, Kateřina Kracíková
Za učitele: Kateřina Medová, Lucie Strnadová
Za zřizovatele: Eva Ježková, Václav Vlk

Zápis 8. 10. 2019
Zápis 27. 6. 2019
Zápis 11. 10. 2018
Zápis 31. 5. 2018