Přijímací řízení na SŠ

Pro žáky 5. ročníku

Termín podání přihlášky: do 1. března 2020

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
Dvořákovo náměstí 800, Kralupy nad Vltavou
www.dgkralupy.cz
den otevřených dveří: 5. 2. 2020 + zkoušky nanečisto

Gymnázium prof. Jana Patočky
Jindřišská 36, Praha 1
www.gpjp.cz

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského
Truhlářská 22, Praha 1
www.truhla.cz
pouze 8leté studium

Malostranské gymnázium
Josefská 7, Praha 1
www.malgym.cz
pouze 8leté studium

Gymnázium Jana Keplera
Parléřova 2, Praha 6
www.gjk.cz

Gymnázium
Nad Alejí 1952, Praha 6
www.alej.cz

Gymnázium
Omská 1300, Praha 10
www.omska.cz

Zákonný zástupce žáka může podat přihlášky na 2 školy. Vyplňují se 2 přihlášky se stejným pořadím obou škol. Základní škola potvrzuje pravdivost uvedených údajů. Termín podání přihlášky je do 1. 3. 2020. Zákonný zástupce žáka si ve škole vyzvedne Zápisový lístek v období od 1. 3. do 15. 3. 2020 (po předchozí domluvě s ředitelkou školy).