Vzděláním za poznáním III

Projekt Vzděláním za poznáním III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018090 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a na podporu extrakurikulárních aktivit žáků.