Školní jídelna Tursko

Informace pro strávníky ZŠ Tursko
/jídelna v Tursku/

Zvýšení ceny obědů od 1.9.2022 v ŠJ Tursko
Vážení rodiče, vzhledem k narůstajícím cenám potravin jsme nuceni upravit cenu oběda od 1.9.2022.

Strávníci 7 – 10 let : 39 Kč/ 1 oběd
Strávníci 11 – 14 let : 41 Kč/ 1 oběd

Děti mají k obědu vždy k dispozici nápoje / voda s citronem, koktejl, šťáva apod./
2 X týdně je v rámci doplňku podáváno dětem ovoce, či mléčný výrobek

Vrácení čipů při ukončení stravování proběhne dne 30.6.2022 od 7.30. hodin do 10.00 hodin v kanceláři paní hospodářky Cibulkové – MŠ Tursko.
Dětem bude vrácena záloha za čip v hodnotě 115,- Kč.

Cena dospělého oběda od 1.9.2022 bude 50 Kč.

V jídelně funguje čipový servis na webu – strava.cz
Číslo jídelny: 10245

Přihlašovací údaje ke každému strávníkovi obdržíte při osobním vyzvednutí čipu / záloha 115 Kč – nutno zaplatit v hotovosti při převzetí / v MŠ Tursko u paní hospodářky Cibulkové.
K platbě – variabilní symbol obdržíte při vyzvednutí čipu.

Prosíme o správné zadávání při platbě obědů – nelze potom přiřadit správně platby k jednotlivým strávníkům.

Kredit není na účet dítěte připsán automaticky, proto plaťte minimálně 3 dny dopředu, aby vše mohlo řádně proběhnout.

Oběd nelze bez čipu vydat!!!

Číslo účtu pro platby obědů: 182048928 / 0300

Vyřizuje: Paní hospodářka Cibulková

Telefonní kontakt: 732 515 608

V pracovní době od 8:00 max. do 12:00 poté již na telefonní volání, zprávy, omluvy apod. nebere zřetel.

Přihláška ke stravování