Školní jídelna Tursko

Obědy omlouvat den předem do 14.00 hodin. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel. První den nepřítomnosti žáka si je možno oběd odebrat do jídlonosiče v určeném čase. Neodhlášené obědy propadají. 

Cena: Žákům bude vlepena do ŽK informace o platbě. Obědy se v Tursku platí na účet školky.
zš do 10-ti let 23Kč
zš 11-14let 25Kč

Číslo účtu MŠ: 182048928 / 0300

Kontakt: telefon : 732 515 608/SMS nebo zavoláním/ SMS – Uvádějte jméno dítěte a třídu do které dochází.

Jana Cibulková
Vedoucí školní jídelny