Školní jídelna Tursko

Informace pro strávníky ZŠ Tursko
/jídelna v Tursku/

Vzhledem k nárůstu cen potravin, jsme nuceni zvednout od září částku za jeden oběd v následující výši: (Další zvýšení proběhne 1.1.2022.)
ZŠ do 10 let 28,- Kč/ oběd
ZŠ od 11 let 30,- Kč/ oběd

V jídelně funguje čipový servis na webu – strava.cz
Číslo jídelny: 10245

Přihlašovací údaje ke každému strávníkovi obdržíte při osobním vyzvednutí čipu / záloha 115 Kč – nutno zaplatit v hotovosti při převzetí / v MŠ Tursko u paní hospodářky Cibulkové.
K platbě – variabilní symbol obdržíte při vyzvednutí čipu.

Vážení rodiče,

na základě žádosti většiny rodičů nastane od 1.12.2021 změna v nastavení objednávky obědů. Systém bude objednávat obědy automaticky na měsíc dopředu. Automatické objednání proběhne pouze v případě dostatečného kreditu, a to alespoň ve výši 700 Kč. Pokud nebude na kontě dostatek financí, oběd se neobjedná. Jednotlivé obědy si v systému odhlašujete sami. Odhlašovat obědy můžete do 6:00 téhož dne.

Prosíme o správné zadávání při platbě obědů – nelze potom přiřadit správně platby k jednotlivým strávníkům.

Kredit není na účet dítěte připsán automaticky, proto plaťte minimálně 3 dny dopředu, aby vše mohlo řádně proběhnout.

Oběd nelze bez čipu vydat!!!

Číslo účtu pro platby obědů: 182048928 / 0300


Vyřizuje: Paní hospodářka Cibulková

Telefonní kontakt: 732 515 608

V pracovní době od 8:00 max. do 12:00 poté již na telefonní volání, zprávy, omluvy apod. nebere zřetel.