Náš tým

Mgr. Renata Vařechová
ředitelka školy

Studium: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze, obor učitelství na 1. stupni ZŠ; Speciální pedagogika na UJEP v Ústí nad Labem; Studium pro ředitele škola; Základní výcvik mentorských dovedností.
Učím od roku 1985, prošla jsem všechny třídy na 1. stupni, mám za sebou i praxi na místě zástupce ředitele. Z této pozice jsem šla do konkurzu na ředitele v roce 2015.  
Narodila jsem se v Tursku, kde byl můj tatínek ředitelem školy. Sama jsem i absolventem školy v Holubicích a v Tursku.

Motto: „Je stále se co učit a stále co objevovat.“

Mgr. Jana Stuchlá
zástupkyně ředitelky a speciální pedagog

Studium: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze, obor Speciální pedagogika –  učitelství na speciálních školách; Studium pro ředitele školy; Semináře se zaměřením na oblast speciální pedagogiky, matematiky a tělesné výchovy.          
FAČR – Základní trenérská licence, ACI – cvičitelka aerobiku (dětský aerobik, taneční aerobik).
Od mala jsem chtěla pracovat s dětmi, můj sen se mi splnil, proto svou práci vykonávám s láskou.

Lenka Zemanová
Přípravná třída

Studium: Střední zakončené maturitou. Studium pro učitelství pro MŠ.
Praxe: práce v MŠ i ŠD. Práce s dětmi mě naplňuje, ráda tvořím, chodím do přírody.

Motto: „Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi.“ LUTHER

Mgr. Zuzana Ondrušová
třídní učitelka 2. B

Studium: SPgŠ Prachatice – předškolní a mimoškolní pedagogika, vychovatelství; Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, obor učitelství pro II. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ – obory Pedagogika, Výtvarná výchova
Praxe + certifikáty: Krizová intervence po telefonu – Linka bezpečí; Člověk v tísni o.p.s.  – Koordinátor podpory vzdělávání – projekt zaměřený na pomoc dětem ohroženým sociokulturním vyloučením
Mám ráda práci s dětmi, kreativní činnosti, sport, humor, přírodu.

Motto: „Životní cesta člověka může být i klikatá, nejdůležitější ale je, aby vedla správným směrem.“

Pavla Šupová
třídní učitelka 1. C

V ZŠ Tursko jsem začala pracovat již při rodičovské dovolené v roce 2016. Rok následující byl zlomový. Kromě manželky a obětavé maminky jsem se totiž stala i paní učitelkou na plný úvazek a vzornou studentkou. Na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně studuji obor Učitelství pro 1. stupeň Základní školy a speciální pedagogika. Kromě studia se účastním i řady kurzů a seminářů, abych mohla žákům předávat znalosti nejen klasickými ověřenými metodami, ale i moderními či alternativními způsoby. Pravidelně navštěvuji vzdělávací akci České filharmonie Hudba do škol.
Volný čas trávím nejraději se svou rodinou na výletech a při sportu. Pokud mi zbyde chvilka času pro sebe, věnuji se háčkování, čtení knih a hudbě, která mě provázela jako žákyni Základní umělecké školy celým  dětstvím.

Motto: „Dej si pauzu v hledání štěstí, teď je na čase být šťastným!“

Mgr. Lenka Peterson
třídní učitelka 2. A

Studium: Střední pedagogická škola – předškolní a mimoškolní pedagogika, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze, obor Biologie, geologie a enviromentalistika a obor Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. Práce s dětmi mě baví už od mládí, tak jsem se rozhodla v ní zdokonalovat. Učit je krásná práce a každý učitel by si toho měl být vědom.

Motto: „Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ Albert Einstein

Mgr. Markéta Pytelová
třídní učitelka ve 4. A

Studium: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze, obor učitelství pro 2. a 3. stupeň Biologie – pedagogika; Technická univerzita Liberec – rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň (v procesu)
První zkušenosti v práci s dětmi jsem začala sbírat už od 15 let, kdy jsem se začala starat o skautskou družinu. Ve skautingu jsem pak prošla všemi stupni vzdělávání a zůstávám mu pořád věrná jako báječnému výchovnému systému, kterým se inspiruji i ve své školní práci.
Jsem z Kralup a už šestým rokem učím v Tursku, kde se mi moc líbí. Vyhovuje mi práce se čtvrťáky a páťáky, takže si letos dávám už třetí kolečko.

Motto: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“

Mgr. Tereza Brožová
třídní učitelka 5. A

Studium: Střední školu pedagogická obor předškolní a mimoškolní pedagogika v Karlových Varech. Pedagogická fakulta v Plzni.
Pracovala jsem jako vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga na základní škole a již několik let pracuji jako učitelka na prvním stupni základní školy.
Mezi mé zájmy patří především práce s dětmi, výtvarná činnost, cestování, rodina, zvířata a knihy.

Osobní motto: ,,Životní cesta člověka může být i klikatá, nejdůležitější ale je, aby vedla správným směrem.“

Bc. Petra Sýkorová
třídní učitelka 1. A

Studium: První české gymnázium v Karlových Varech, Sociálně právní akademie – Prachatice, Západočeská univerzita Plzeň – učitelství 2. stupně obor francouzský jazyk, v současné době studium na UK – učitelství 1. stupně.
Pracovní zkušenosti: kurátor pro mladistvé, referent Vzdělávacího centra pro veřejnou správu a samosprávu, cestovní ruch (7 let), učitelka 1. stupeň – od roku 2011.

Osobní motto: ,,Dobrá škola se neobjeví jako hotová zmrazená večeře…, vzniká pomalým mírným varem pečlivě míšených přísad.“ Theodore Ryland Sizer

Mgr. Pavel Bartoš
třídní učitel 3. A

Studium: Obor speciální pedagogika – učitelství jsem dokončil v roce 2012.
Od té doby jsem současně působil jako učitel i vychovatel na ZŠ Tursko – Holubice. Nyní jsem třídní učitel 4. A. Práce s dětmi mě baví, proto ji dělám již 7 let. Pracuji s malými dětmi, na kterých se mi líbí jejich upřímnost, bezelstnost a spontánnost. Někdy je úsměvné, že děti řeknou vše, co mají na jazyku a vyřeší se tím i některé nepříjemné věci. Ve volných chvílích se věnuji hře na kytaru, sportu či práci na zahradě. Mám velmi blízký vztah k přírodě a k její ochraně. Snažím prostřednictvím mé učitelské pozice vštípit dětem tento postoj a ukázat jim, jak je důležité přírodu chránit.

Motto: „Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.“  (Indiáni kmene Cree)

Hana Jirásková
třídní učitelka 1. B

Studium: Pedagogická škola v Humpolci – obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Studium logopedického asistenta.
Praxe: Asistent pedagoga, učitel v přípravné třídě.
Jako koníčka mam své dvě děti.

Adriana Khanová
učitelka Aj v 1. ročníku, učitelka Tv, asistentka ředitelky

Studium: Střední hotelová škola v Mariánských Lázních;  Oaklands College, Borehamwood, Velká Británie – studium angličtiny; Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Během své kariéry jsem pracovala v několika různých oborech, ale práce s dětmi mě vždy těšila nejvíce. Jsem ráda, že jsem se k ní po několika letech zase vrátila a mohu také využít své znalosti angličtiny, které jsem získala během desetiletého působení v zahraničí.

Motto: „S úsměvem jde všechno líp.“

Mgr. Ivona Peške
učitelka AJ 2. – 5. ročník

Studium: bakalářské –  Slezská univerzita Opava -filozofická fakulta, obor anglistika-amerikanistika; magisterské – MU Brno – pedagogická fakulta, obor anglistika – amerikanistika – učitelství ZŠ+SŠ

Motto: „Život je nejlepší školou života.“

Andrea Praislerová
asistentka pedagoga

Vzdělání: Gymnázium a Obchodní akademie Jaroměř (nyní Gymnázium Jaroslava Žáka)
Kvalifikační kurz: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost)
Narodila jsem se v Hradci Králové, ale pocházím z Jaroměře. Oba moji rodiče působili jako učitelé na druhém stupni základní školy. Během studentských let jsem se podílela na vedení zájmového kroužku pro děti a jezdila jako instruktor na letní tábory.
Veškerá zaměstnání, která jsem vykonávala, vždy spočívala v práci a kontaktu s lidmi.

Klára Pospíchalová
asistentka pedagoga

Vystudovala jsem střední školu DANAE. Osm let jsem pracovala jako pečovatelka v přímé péči se seniory. Studium asistenta pedagoga ve školním roce 2021/2022. Práce s dětmi mě velmi baví a učí mne novým věcem.

Motto: „Můžete mít buď výmluvy nebo výsledky. Nikdy ne obojí“.

Gabriela Ježková, dipl. um.

Vystudovala jsem konzervatoř, obor příčná flétna. Po studiu jsem dvacet dva let působila na základní umělecké škole jako učitelka, vedoucí dechového oddělení a zástupkyně ředitele. Současně jsem hrála v Českém studentském orchestru při české filharmonii, spolupracovala s komorní filharmonií Pardubice a podílela jsem se na vzniku několika hudebních nahrávek, např. i pro Český rozhlas.
V rámci doplňujícího studia jsem absolvovala studium pro asistenty pedagoga a logopedického asistenta.

Motto: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.“

Tereza Dekanová
asistentka pedagoga

Vystudovala jsem střední školu SPGŠ – SOŠ Krnov. Práci s dětmi se věnuji od svých 17 let, nejen v České republice ale i v Itálii, kde jsem strávila 4 roky. Děti jsou pro mě radost a práce s nimi mi přináší do života nové výzvy.

Motto: „Život je jedna velká výzva.“.

Ivana Cenigová
Vedoucí vychovatelka ŠD

Studium  – Střední ekonomická škola – obor všeobecná ekonomika v Praze, Pedagogická fakulta UK v Praze – studium v akreditovaném programu celoživotního vzdělávání – program Vychovatelství 
Mám ráda Českomoravskou vrchovinu, kde jsem se narodila. Několik let jsem pracovala jako mzdová účetní. Po mateřské dovolené jsem začala pracovat jako vychovatelka ve školní družině. Věnovat se dětem je krásné poslání.

Motto „Najdeš-li v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam.“

Jitka Sochorová
vychovatelka školní družiny

Studium – Učební obor s maturitou; Absolvent celoživotního vzdělávání obor vychovatelství, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Mám ráda vycházky v přírodě a ruční práce.

Motto: „Úcta k předkům, láska k potomkům“.

Lucie Strnadová
vychovatelka školní družiny

Studium: Vysoká škola hotelová – bakalářské studium v oboru gastronomie, hotelnictví a turismus; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – studium v akreditovaném programu celoživotního vzdělávání – program Vychovatelství 
Mou rodnou vesnicí jsou nedaleké Velké Přílepy – navštěvovala jsem zde základní školu a žila tu až do roku 2005, kdy jsem se odstěhovala do Holubic. 
Oboru, vystudovaném na vysoké škole, jsem se nikdy aktivně nevěnovala (jen během studia) – pracovala jsem nejdříve jako účetní a po skončení mateřské dovolené jsem nastoupila do školství  na pozici vychovatel. 

Motto: „Vzdát se je horší než být poslední.“

Anna Rout
vychovatelka školní družiny

Studium: Obchodní akademie, VOŠ Podskalská  – Praha Podolí
Celoživotní vzdělávání Mills, Čelákovice – obor asistent pedagoga
Práce s dětmi mě vždy velmi bavila, proto jsem se po mateřské dovolené rozhodla věnovat se dětem i nadále.

Moto: „Děti jsou naše budoucnost.“

Kristýna Beranová DiS.
mateřská dovolená

Studovala jsem na střední pedagogické škole a vyšší odborné škole v Praze.
Mám ráda zvířata, ráda sportuji a chodím do přírody.

Mé motto: „Raduji se i z malých úspěchů dětí.“

Mgr. Kateřina Medová
mateřská dovolená

Práce s dětmi mi byla blízká už jako „náctileté“, kdy jsem absolvovala řadu táborů jako instruktorka a vedoucí, spolupodílela se na organizování dětských akcí a spolupracovala v dobrovolnickém programu se Střediskem výchovné péče ve Slaném. Proto pedagogická fakulta byla jasná volba.
Po absolvování Pedagogické fakulty Ostravské univerzity mě osud zavál na několik let do komerční sféry, kde jsem nasbírala mnoho cenných dovedností a zkušeností i pro práci ve školství.
V ZŠ Tursko působím od roku 2014 jako učitelka. Snažím se udržet krok s novými metodami a technikami v oboru, ale i s potřebami žáků, proto si průběžně rozšiřuji a doplňuji další vzdělání (Logopedický asistent, Koordinátor ŠVP, Metoda tří startů).
K mým velkým zálibám patří cestování, vaření a pečení, scrapcard a scrapbook.
Od narození žiji v krásném královském městě asi 15 km severně od Holubic.

Motto: „Vše se děje z nějakého důvodu.“

Začátek formuláře