Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. ročníku Svazkové Z8kladní školy Tursko – Holubice (spádové obce Tursko i Holubice) proběhne v pondělí 8. 4. 2024, dále v pondělí 15. 4. 2024 a v pondělí 22. 4. 2024 vždy od 15:00 do 17:30 v budově školy v Holubicích. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Jedná se o děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Rezervace termínu na zápis do 1. třídy bude přes webový odkaz na hlavní stránce školy. Pod jídelním lístkem je modrý odkaz „škola on line“, po otevření hledejte text: „ Přihláška do 1. ročníku“ (v levém sloupci úplně dole). Dále se řiďte instrukcemi v dotazníku. Rezervace termínu bude možná od 20. 2. 2024.

Přípravná třída bude otevřena pouze v případě dodržení kapacitního limitu. Pokud nebude kapacita naplněna, třída se neotevře. Žádost o přijeté dítěte do přípravného ročníku musí být doplněna o doporučení PPP a doporučení lékaře. Přihlášku odeslat na reditel@zstursko.cz