Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Tursko (spádové obce Tursko i Holubice) proběhne od pondělí 3. 4. 2023 do středy 5. 4. 2023 vždy od 15:00 do 17:30 v Základní škole v Holubicích v souladu s aktuální epidemiologickou situací. Bude upřesněno před konáním zápisu. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Jedná se o děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Rezervace termínu na zápis do 1. třídy bude přes webový odkaz na hlavní stránce školy. Pod jídelním lístkem je modrý odkaz „škola on line“, po otevření hledejte text: „ Přihláška do 1. ročníku“ (v levém sloupci úplně dole). Dále se řiďte instrukcemi v dotazníku. Rezervace termínu bude možná od 20. 2. 2023.

Přípravná třída bude otevřena pouze v případě dodržení kapacitního limitu. Pokud nebude kapacita naplněna, třída se neotevře. Žádost o přijeté dítěte do přípravného ročníku musí být doplněna o doporučení PPP a doporučení lékaře. Přihlášku odeslat na reditel@zstursko.cz