Vybíjená 2024

Dne 26. března proběhl turnaj ve vybíjené v Průhonicích. Žáci naší školy si vedli velice dobře, bojovali statečně. Atmosféra v hale byla famózní. Kamarádským přístupem ke všem zúčastněným týmům jsem si vybudovali velice pevné postavení. Při posledních zápasech, kde už jsme neměli tolik štěstí, se linulo do ticha tělocvičny fandění TURSKU. Na konec jsme se umístili na krásném 4. místě a ještě k tomu si odvezli spousta zážitků a přátelství.

Učitelka TV Jana Stuchlá