Velikonoční dílny

Ve škole v Holubicích proběhly velikonoční dílny. Celou akci si připravili žáci pátého ročníku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.