Štafetový běh v Černošicích

Dne 15. 4. 2024 jsme se účastnili okresního kola Štafetového poháru v Černošicích. Spolu s námi se účastnilo dalších 12 škol z okolí. Soutěžilo se ve 2 kategoriích. I. kategorie tvořili žáci 1. – 3. třídy a II. kategorii žáci 4.- 5. třídy. V každé kategorii reprezentovalo školu 8 žáků – 4 chlapci a 4 dívky. Štafety se běžely dvě. První 8 x 100 m byla rozdělena podle kategorií. Druhá štafeta 8 x 200 m byla rozdělena polovinou z I. a II. kategorie, aby se jí mohli účastnit všichni závodníci. Za každou školu proto byly štafety dvě a bodovaná byla ta s lepším časem. Naše škola obsadila krásné 8. místo. Během závodů byly pro soutěžící žáky připraveny tzv. doplňkové disciplíny – pro starší skok do písku a pro mladší skok z místa. Společnou doplňkovou disciplínou byl poté hod medicimbalem. Opět jsme měli štěstí na počasí a celá soutěž se obešla bez problémů.

Všem žákům patří poděkování za účast a reprezentaci školy. Jana Stuchlá (učitelka TV)