Sportovní den

Vybíjená 2023
1. místo 4. B
2. místo 4. A
3. místo 5. B