Projekt Měsíc filmu na školách

Dne 23.11. 2022 se žáci pátých ročníků zúčastnili promítání dokumentárního snímku z cyklu Vzpomínáme – Svět dětí. Tento projekt „Měsíc filmu na školách“ organizuje společnost Jeden svět na školách. Po promítání následovala hodinová beseda s pamětníkem, panem Václavem Urbánkem, který se narodil roku 1945 a s dětmi zavzpomínal na své dětství. Cílem projektu bylo seznámit žáky s běžným životem dětí v komunistickém režimu, porovnat mateřskou školu svého dětství a tu, kterou zažili jejich prarodiče, a nakonec umožnit jim diskutovat a sdílet své zkušenosti v rámci závěrečné reflexe.