naše škola

naše škola

naše logo

menu

úvodní stránka
informace o škole
organizace
školního roku
harmonogram školního roku
školní družina
kroužky
školní jídelna
kontakty
dokumenty
fotogalerie
napište nám
autor stránek

Ovoce do škol
naše škola


Naše škola

Naše škola je umístěna ve dvou budovách, a to ve dvou obcích (Holubice, Tursko) vzdálených od sebe 4 km. Historie obou budov sahá do 2. poloviny 19. století. V obci Holubice byla škola založena v roce 1868. V Tursku se historie školy datuje do roku 1702, kdy byla založena řádem křížovníků s červenou hvězdou. V roce 1835 byla slavnostně otevřená tzv. Nová škola. V této době byly obě školy samostatné. Ke sloučení škol pod jednoho zřizovatele došlo před více než 30 lety z důvodu ubývání počtu žáků v obou obcích.
V roce 2010 proběhla v Holubicích rozsáhlá rekonstrukce školní budovy, v roce 2015 pak byla budova přestavěna a rozšířena o další dvě podkrovní třídy. V současné době se ve škole učí žáci 1. a 2. ročníku. Přestavbou podkroví prošla v tomto roce také budova v Tursku a došlo tak k navýšení kapacity školy. Zde jsou umístěni žáci 3. – 5. ročníku.
V každé budově školy se nachází oddělení školní družiny, přičemž družina v Holubicích je z kapacitních důvodů určena pouze pro žáky 1. ročníku.
Hlavními zásadami našeho školního vzdělávacího programu je individuální přístup k žákům. Vycházíme ze zásady začlenění a spolupráce dětí s různými vzdělávacími potřebami. Snažíme se dětem vytvářet podnětné prostředí a učíme je spolupracovat. Během školního roku pořádáme pro děti různé akce, sportovní, kulturní a vzdělávací a organizujeme též školy v přírodě.

Idea školy obecné

„Za prvé, my máme na mysli všeobecné vzdělání všech, kdo se narodili lidmi, ke všemu lidskému. Musí tedy být vedeni pospolu jednou cestou , kam až mohou být vedeni, aby se všichni navzájem povzbuzovali, podněcovali a bystřili. Za druhé chceme, aby všichni byli vzděláni ke všem ctnostem , také ke skromnosti, svornosti a vzájemné úslužnosti. Nesmějí tedy být od sebe odtrhováni tak brzy a nesmí být některým podávána příležitost, aby se sobě líbili nad jiné a aby pohrdali jinými vedle sebe.“ 
                                                                                                                             J.A.Komenský


 

úřední e-deska

Vzděláním
za poznáním

Vzděláním
za poznáním II

projekty školy

virtuální prohlídka
naší školy

naše obec

Obec Holubice