naše škola

naše škola

naše logo

menu

úvodní stránka
informace o škole
rozvrh
organizace
školního roku
školní družina
kroužky
školní jídelna
kontakty
dokumenty
fotogalerie
napište nám
autor stránek

Ovoce do škol
úvodní stránka

úvodní slovo

Naše škola
Naše škola je umístěna ve dvou budovách, a to ve dvou obcích (Holubice, Tursko) vzdálených od sebe 4 km.
                                                                                     pokračování...

aktuality

Vážení rodiče,
zápis dětí do 1.ročníku ZŠ Tursko (spádové obce Tursko i Holubice) proběhne od pondělí 6. 4. 2020 do středy 8. 4. 2020 vždy od 15:00 do 17:30 v Základní škole v Holubicích. Rezervace termínu na zápis do 1. třídy bude přes webový odkaz na hlavní stránce školy. Pod jídelním lístkem je modrý odkaz „škola on line“, po otevření hledejte text: „ Přihláška do 1. ročníku“ (v levém sloupci úplně dole). Dále se řiďte instrukcemi v dotazníku. Rezervace termínu bude možná od 17. 2. 2020.

Den otevřených dveří je v pondělí 30. 3. 2020 od 17:00 do 18:30.

Mgr. Renata Vařechová


Změna telefonního čísla pro odhlašování obědů
ZŠ Tursko – 732 515 608


Pozor změna – nový účet školy: 123-896540287/0100


Svatý Martin
V pondělí 11. 11. 2019 proběhla v Tursku oslava svátku svatého Martina.
                                                                                 pokračování...

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Tursko ze dne 8.10.2019

Přítomni: E. Ježková, V. Vlk, M., L. Strnadová, K. Kracíková, K. Medová, J. Martínková, P. Lipovová

Přizváni: R. Vařechová, ředitelka školy

Program:
1. Schválení výroční zprávy 
2. Seznámení se s rozpočtem školy na příští rok
3. Umisťování žáků pátých tříd na druhý stupeň
4. Možnost výstavby tělocvičny pro žáky ZŠ Tursko
5. Podpora učitelů na ZŠ Tursko
6. Různé

1. Schválení výroční zprávy
Ředitelka školy ZŠ Tursko seznámila členy školské rady s výroční zprávou a ta tuto zprávu jednomyslně schválila.
2. Seznámení se s rozpočtem školy na příští rok
Ředitelka školy seznámila členy školské rady s plánovaným rozpočtem školy na příští rok. Vybavení školy je na velmi dobré úrovni, a proto nejsou v příštím roce plánovány významnější investice do vybavení školy. Škola získala dotaci Šablony 2 a dotaci na povinnou výuku plavání, která částečně pokrývá náklady s tím spojené. 
3. Umisťování žáků pátých tříd na druhý stupeň
Zástupci obcí seznámili školskou radu s vývojem situace ohledně umisťování žáků na druhý stupeň základních škol. Stále probíhají intenzivní jednání se starosty okolních obcí. Rodiče by měli být v dohledné době seznámeni s výsledky těchto jednání. Umístění všech žáků pátých tříd je pro obce prioritou. Obce tuto otázku nepodceňují a řeší ji i s ohledem na množství žáků v nižších ročnících. Samozřejmostí je i zajištění vhodné dopravy.
4. Možnost výstavby tělocvičny pro žáky ZŠ Tursko
Byla projednána otázka možnosti výstavby nové tělocvičny pro žáky ZŠ Tursko. Starostka obce Holubice v minulém roce žádala o dotaci na výstavbu tělocvičny, ale bohužel tato dotace nebyla udělena. Budou hledány další možnosti financování výstavby.
5. Podpora učitelů na ZŠ Tursko 
Proběhla diskuse o možném motivačním příspěvku učitelům. Poptávka po učitelích 1. stupně v okolních obcích je velká a je třeba nějak motivovat nové, ale i stávající učitele, aby mohla být zajištěna kvalitní výuka. Zatím se škole daří udržovat stabilní pedagogický sbor. V loňském roce byl dojíždějícím zaměstnancům ZŠ Tursko přiznán příspěvek na dopravu. V letošním roce bude tento motivační příspěvek pedagogickým pracovníkům v současné nebo modifikované formě opět poskytnut. 
6. Různé
Proběhla volba nového člena školské rady místo paní Millerové. Z řad pedagogů byla zvolena Kateřina Medová.
Na jaře roku 2020 proběhnou volby do školské rady z řad rodičů. Pokud máte zájem o dění ve škole a chcete svými podněty přispívat k jejímu rozvoji, přihlaste se paní ředitelce. 
Dne 11.11.2019 proběhne tradiční oslava svátku sv. Martina v Tursku. Rozsvěcení Vánočního stromu proběhne v obci Tursko 30.11.2019 a v obci Holubice 8.12.2019.
Opět připomínáme možnost zažádat na Krajském úřadu o příspěvek na dopravu pro děti. (https://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne)

Zapsala: Petra Lipovová


Kroužky nabízené školou

1. Pondělí – 13.00-cca 14 hod – papírové tvoření Holubice 1600kč (říjen-leden)

2. Úterý - 13-13.45 Deskové hry Holubice, 14.00-14.45 Tursko – do naplnění kapacity

3. Středa – 12.00-cca 12.20 – flétnička – 700kč (říjen-leden) – prosím o zvážení, zda budete mít doma čas alespoň občas trénovat (bohužel 1x týdně ve škole sice děti hrají s nadšením, ale výsledky nejsou úplně vidět ). Podle zájmu rozdělím děti do několika skupin tak, aby to bylo efektivní.
Přihlášky zasílat prosím na mail: katerina.medova@zstursko.cz

Ostatní kroužky


Úspěšně jsme zahájili školní rok 2019/2020
Vítáme ve škole všechny naše žáky a i naše nové žáčky prvňáčky.
                                                                                 pokračování...

Informace pro rodiče:
Žáci, kteří ve školním roce 2018/2019 docházeli na oběd v Tursku, mají oběd přihlášen od úterý 3.9.2019. V případě, že o oběd nemáte zájem, kontaktujte hospodářku Turska.
Číslo telefonu školní jídelny: 777 637 550

Noví žáci (především žáci z 3.A), přihlášený oběd nemají. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o oběd v Tursku, aby se zastavili u hospodářky v Tursku. 

Děkujeme MŠ Tursko.

Informace pro rodiče žáků budoucí 1. třídy

Co nakoupit před začátkem školního roku? Školní aktovku, penál, tužky číslo 1, popřípadě 2, sadu pastelek (nejlépe trojhranný program), nůžky s kulatou špičkou, gumu, ořezávátko na pastelky, desky na sešity, popřípadě i na učebnice. Látkový sáček na přezůvky, přezůvky. Cvičební úbor – do tělocvičny nebo na hřiště – obě varianty, včetně vhodné obuvi. Lahvičku na pití, která nevyteče do učebnic. Výtvarné potřeby zařídí třídní učitelka. Vše se dozvíte na informativní schůzce 2. 9. a hned následující týden 9. 9. od 17:00.
Při nákupu zvažte váhu jednotlivých předmětů, aby Váš školák tašku sám unesl. Pro snadnější dohledání ztracených věcí, doporučuji vše podepsat.

Přeji hodně štěstí při výběru

Renata Vařechová
ZŠ Tursko

Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy
krásné letní prázdniny. 

Úřední dny o prázdninách – ředitelna v pobočce ZŠ v Holubicích
Úterý 9. 7. 2019 od 7:00 do 12:00
Pondělí 15. 7. 2019 od 10:00 do 15:00
Pondělí 22. 7. 2019 od 7:00 do 11:00
Pondělí 26. 8. 2019 od 9:00 do 12:00
Úterý až pátek 27. 8. – 29. 8. 2019 od 8:00 do 12:00.

Kontakt: reditel@zstursko.cz

                                                                                 Renata Vařechová
                                                                                       ZŠ Tursko

Žáci 4.A dorazili úspěšně do romantického
prostředí skautské základny Měsíční údolí. 


Z důvodu odchodu jednoho člena školské rady z řad rodičů, vyhlašuji volby do školské rady. 

Do pátku 14. 6. předejte třídním učitelům Váš hlas na volebním lístku – viz. volební lístek (najdete ho v žákovských knížkách, popřípadě zde

Děkuji za spolupráci
Renata Vařechová
ZŠ Tursko

Rozdělení budoucích 1. třídHistorické události očima našich dětí
                                                                                 pokračování...

Výlet na Říp (se školou)
Ráno jsme se sešli u školy. Věděli jsme, že na nás čeká velké dobrodružství.
                                                                                 pokračování...

Výrobky z naší družiny
                                                                                 pokračování...

Omlouvání obědů v Tursku
Až do odvolání omlouvejte děti z obědů v Tursku na telefonním čísle: 777 637 550. 
Omlouvání SMS – jméno dítěte, třída a na kdy, nebo telefon. Vždy pouze do 14:00 předchozího dne.


Zápis do 1. třídy

V aprílovém týdnu se uskutečnily zápisy do prvních tříd. Budoucí prvňáčci se nám představili, zazpívali písničku, pracovali s barevnými kostkami, skládali puzzle, povídali k postavenému obrázku a malovali dle předlohy. Nejtěžším úkolem však bylo zavazování tkaniček u boty. Přivítali jsme 45 budoucích prvňáčku.
Ne všichni se ale chystají k nám nastoupit, zkoušejí i jiné školy v okolí. Všem zúčastněným moc děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve škole. 

Matematický klokan
V posledním březnovém týdnu se uskutečnil matematický klokan.
V kategorii Cvrček, který je určen žákům 2. a 3. ročníku se nejlépe umístila žákyně 2. A s celkovým počtem 68 bodů z 90 možných bodů.
V kategorii Klokan, který je určen žákům 4. a 5. ročníku se nejlépe umístila žákyně z 5. A s celkovým počtem bodů 92 ze 120 možných.
Všem úspěšným luštitelům gratulujeme.

Kolektiv ZŠ Tursko


Soutěž v anglickém jazyce
Čtyři vybraní žáci z 5. A reprezentovali naší školu na soutěži pro šikovné děti se zájmem o angličtinu.
                                                                                 pokračování...

Škola v přírodě
Počasí na horách dětem přeje.
                                                                                 pokračování...

Vánoční koncert 2018
                                                                                 pokračování...

Oslava svátku sv. Martina Tursko
                                                                                 pokračování...

Sportovní den – 100. výročí vzniku Československé republiky
                                                                                 pokračování...

Třídní schůzky

19. – 23. 11. 2018 1. – 5. ročník Holubice, Tursko
8. – 12. 4. 2019 1. – 5. ročník Holubice, Tursko
Konkrétní termín upřesní třídní učitel.

Omlouvání žáků
Tel. číslo Tursko 720 997 340
Tel. číslo Holubice 315 694 057
E-mail na tř. učitele 

kde nás najdete

jídelníček

škola online

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

Vzděláním
za poznáním

Vzděláním
za poznáním II

projekty školy

virtuální prohlídka
naší školy

naše obec

Obec Holubice